PolskiEnglishPусский

LA RIVE  Spółka  Akcyjna z siedzibą  przy ul. Składowa 2-6,  86-300 Grudziądz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  KRS VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu pod numerem KRS 0000290290 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł wpłaconym w całości. Regon 871685584, NIP 876-22-33-480, , Bank Pekao S.A. I/O Grudziądz nr konta 13 1240 3998 1111 0000  4152 8516 

tel. + 48 56 4514200, fax 56 4514202